ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2012 :
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2013 :
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 :
ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗ 2014